Selasa, 23 Ogos 2011

PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM MATRIKULASI KPM SESI 2012/2013

BAHAGIAN MATRIKULASI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Permohonan Mengikuti Program Matrikulasi
Kementerian Pelajaran Malaysia
Sesi 2012/2013

1.  PROGRAM PENGAJIAN
Pelajar   bumiputera   yang   berkelayakan   dipelawa   untuk   membuat
permohonan. Pelajar bukan  bumiputera dari sekolah kerajaan  atau sekolah
bantuan  kerajaan  juga boleh  memohon.   Semua pemohon  mesti  berstatus
warganegara   Malaysia   dari   sekolah   kerajaan   atau   sekolah   bantuan
kerajaan. Sila layari  http://www.moe.gov.my  untuk mendapatkan maklumat
lanjut.

2. BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN
Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia menawarkan
bidang pengkhususan berikut:-
2.1  Jurusan Sains (Kod M001)
2.2  Jurusan Perakaunan (Kod M003)
2.3 Aliran Teknikal (Kod M007)

3. SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN
3.1 Berumur  tidak  melebihi  20  tahun pada  1 Januari 2012 .
3.2 Mendaftar mata pelajaran berikut dalam peperiksaan  Sijil Pelajaran 
       Malaysia (SPM)  tahun  2011 .

a.Jurusan Sains (M001)
  Bahasa   Melayu,   Bahasa   Inggeris,   Matematik,   Matematik
Tambahan, Kimia  dan  Fizik  atau  Biologi

b. Jurusan Perakaunan (M003)
Bahasa   Melayu,   Bahasa   Inggeris,   Matematik   dan
Matematik Tambahan. Pelajar juga perlu  mengambil mana-mana dua
(2) mata pelajaran berikut :
Prinsip   Perakaunan/   Ekonomi   Asas/   Perdagangan/   Sains/   Sains
Tambahan/   Fizik/   Kimia/   Biologi/   Pengajian   Keusahawanan/   Mata
Pelajaran   Teknik   (Pengajian   Kejuruteraan   Awam/   Pengajian
Kejuruteraan   Mekanikal/   Pengajian   Kejuruteraan   Elektrik   dan
Elektronik/ Teknologi Kejuruteraan/ Lukisan kejuruteraan)

c. Aliran Teknikal (M007)
 Bahasa   Melayu,   Bahasa   Inggeris,   Matematik,   Matematik
Tambahan, Kimia, Fizik  dan satu daripada mata pelajaran berikut:
Pengajian   Kejuruteraan   Awam/   Pengajian   Kejuruteraan   Mekanikal/
Pengajian   Kejuruteraan   Elektrik   dan   Elektronik   /   Teknologi
Kejuruteraan.

 4.  SYARAT  KELAYAKAN  MINIMUM   PROGRAM  MATRIKULASI   
      SATU TAHUN (PST)
Memperoleh keputusan berikut dalam peperiksaan  SPM 2011

Jurusan Sains (M001)
C Bahasa Melayu
C Bahasa Inggeris
B Matematik
CMatematik Tambahan
C Kimia
C dalam satu (1) mata pelajaran daripada berikut:
•  Fizik
•  Biologi
                                 
Jurusan Perakaunan (M003)
C    Bahasa Melayu
C    Bahasa Inggeris
C    Matematik
E    Matematik Tambahan
C    dalam dua (2) mata pelajaran daripada berikut:
  Prinsip Perakaunan
  Ekonomi Asas
  Perdagangan
  Sains
  Sains Tambahan
  Pengajian Keusahawanan
  Fizik
  Kimia
  Biologi
  Pengajian   Kejuruteraan   Awam/   Pengajian  Kejuruteraan
  Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik/ Teknologi
  Kejuruteraan/ Lukisan Kejuruteraan

Aliran Teknikal (M007)
 C Bahasa Melayu
C  Bahasa Inggeris
B  Matematik
C  Matematik Tambahan
E  Kimia
C  Fizik
C dalam satu (1) mata pelajaran daripada berikut:
   Pengajian Kejuruteraan Awam
   Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
   Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
   Teknologi Kejuruteraan

5. SYARAT KELAYAKAN MINIMUM PROGRAM DUA TAHUN (PDT) JURUSAN SAINS      (M001) SAHAJA*

Memperoleh keputusan berikut dalam peperiksaan SPM 2011
C Bahasa Melayu
C Bahasa Inggeris
C Matematik
C Kimia
D Matematik Tambahan
C dalam dua (2) mata pelajaran daripada berikut:
Matematik Tambahan/ Fizik/ Biologi/ Mata Pelajaran Teknik
(Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan
Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/
Teknologi Kejuruteraan)
* Pelajar bumiputera yang tidak ditawarkan Program Satu Tahun 
(PST) berpeluang untuk ditawarkan Program Dua Tahun (PDT) 
jika memenuhi syarat di atas.

6. CARA PERMOHONAN
Permohonan Melalui Internet
 a. Pelajar   boleh   membeli   No.   Pengenalan   Individu   (No.   Pin)   5   digit   di
mana-mana kaunter  BSN  mulai 1  Julai  2011  dengan  bayaran  RM6.00
(Ringgit   Malaysia   Enam   Sahaja)   termasuk   komisyen   dengan
menggunakan No. Kad Pengenalan yang didaftarkan dengan Lembaga
Peperiksaan Malaysia (LPM).
 b. Sebelum   meninggalkan   kaunter   sila  pastikan  menerima  resit  bayaran
yang tercetak:
i. Bayaran   telah   dibuat   atas   nama   ”Pengarah   Bahagian
Matrikulasi” ke nombor akaun 1410 0290 0021 1897
ii. No  Kad Pengenalan yang sama seperti yang didaftarkan dengan
Lembaga Peperiksaan Malaysia
iii. No. Pin 5 digit
 c. Pelajar   juga   boleh   membuat   bayaran   PMI   di   mesin   ATM   BSN   (bagi
pemegang akaun GIRO / Wadiah BSN sahaja). Sila  ikut arahan di skrin
mesin ATM tersebut.
d. Nombor PIN  digunakan untuk  mengemukakan permohonan matrikulasi
dan   juga   untuk   membuat   pindaan   atau   pembetulan   butiran
permohonan.   Pindaan   atau   pembetulan   permohonan   boleh   dibuat
sebelum tarikh tutup  sebanyak    tiga (3) kali   sahaja.  Nombor  PIN   ini
hendaklah dirahsiakan.
e.  Pelajar dikehendaki memasukkan nombor kad pengenalan dan diikuti
dengan nombor PIN untuk membuat permohonan.
f.  Pelajar yang terlupa atau hilang nombor PINnya boleh mendapatkan
kembali nombor PIN tersebut dengan membayar RM 6.00 ( Ringgit  
 Malaysia enam sahaja ) di mana-mana kaunter BSN.
g. Permohonan   matrikulasi   boleh   dibuat   melalui   Internet   dengan
melayari  laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia     
http://www.moe .gov.my  mulai 1 Julai hingga 10 Oktober 2011.
h.   Sila baca  dan   fahami Panduan Permohonan Melalui Internet
(PMI) yang  terdapat dalam laman sesawang tersebut.
i. Setelah   selesai   mengisi   maklumat   dalam   PMI,   sila   klik   butang
’HANTAR’   dan  cetak  halaman  yang  mempunyai  no.   Rujukan  6  digit
sebagai bukti penghantaran permohonan.
j. Tarikh tutup permohonan ialah pada  10   Oktober 2011.

7. SEMAKAN
a .  Pelajar   boleh   membuat   semakan   untuk   mengemas  kini   alamat
 pada bulan Februari 2012.
b.  Untuk   semakan   keputusan   permohonan   pelajar   boleh   melayari
laman   sesawang   http://www.moe.gov.my   lima   (5)   minggu
selepas keputusan rasmi SPM diumumkan dengan menggunakan
no. Kad Pengenalan yang didaftarkan dengan LPM.

Alamat:
Bahagian Matrikulasi
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 6 & 7, Blok E15
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604  PUTRAJAYA
No. Telefon : 03-88844083
No. Faks : 03-88844028 / 03-88886864
Laman Web:  http//:www.moe.gov.my

Tiada ulasan:

Catat Ulasan